Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego