Artykuł partneraPolecane

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku

Za pół roku po raz kolejny udamy się do urn, aby wybrać Posłów do Parlamentu Europejskiego. Warto zatem przypomnieć kilka najważniejszych informacji dotyczących tej instytucji. W Europarlamencie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat doszło do wielu zmian, które sprawiły, iż jego rola wzrosła, a kompetencje uległy rozszerzeniu.

Ważna zmiana dotycząca omawianej instytucji nastąpiła w roku 1979 roku, kiedy to posłowie do Parlamentu Europejskiego zaczęli być wybierani w wyborach bezpośrednich. Należy podkreślić, że Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej, której przedstawiciele pochodzą właśnie z bezpośrednich wyborów. Dzięki temu my Polacy, podobnie jak obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, mają realny wpływ na wybór swoich reprezentantów zasiadających w ławach parlamentarnych w Strasburgu (Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, jednak większość prac odbywa się w Brukseli, gdzie mieszczą się biura poselskie, komisje parlamentarne oraz władze klubów. W Luksemburgu z kolei znajduje się sekretariat generalny Parlamentu).

Omawiana instytucja pełni trzy ważne funkcje. Pierwsza z nich to rola ustawodawcza, co oznacza, że Parlament wspólnie z Radą Unii Europejskiej, w oparciu o wnioski Komisji Europejskiej, uchwala przepisy prawa europejskiego. Druga to funkcja nadzorcza, czyli m.in. sprawuje nadzór demokratyczny nad innymi instytucjami europejskimi. Ostatnią z funkcji jest funkcja budżetowa. Parlament wspólnie z Radą ustanawia budżet Unii Europejskiej, a także zatwierdza tzw. wieloletnie ramy finansowe.

Jeśli chodzi o kadencję Posłów do Parlamentu Europejskiego to trwa ona 5 lat, natomiast Przewodniczący Parlamentu, który m.in. kieruje pracami Parlamentu, jest wybierany na 2,5 roczną, odnawialną kadencję. Warto przypomnieć, że w latach 2009 – 2012 tę zaszczytną i prestiżową funkcję sprawował nasz rodak prof. Jerzy Buzek.

Liczba posłów wybranych w poszczególnych państwach członkowskich UE jest uzależniona od liczby ludności. Najmniej liczną reprezentację w PE stanowią europosłowie z Malty, Cypru oraz Luksemburga. Każde z tych państw ma 6 swoich przedstawicieli. Najbardziej liczną grupę w Parlamencie stanowią Niemcy, którzy dysponują aż 96 miejscami. Polska reprezentacja liczy 52 osoby, natomiast cały Parlament Europejski składa się obecnie z 705 posłów (przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię Parlament liczył 750 europosłów + Przewodniczący).

Obecna kadencja Parlamentu Europejskiego powoli dobiega końca. W dniu 22.05.2023 roku Unia Europejska zatwierdziła termin kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one w dniach 6-9 czerwca 2024 roku. Brak jednej daty głosowania wynika stąd, że nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej dniem wyborów (jak np. w Polsce), jest niedziela. Holendrzy wybierają swoich przedstawicieli w czwartek. Polacy udadzą się do urn w niedzielę 9.06.2024 r. Warto zapamiętać tę datę, ponieważ wbrew obiegowej opinii każdy głos jest ważny i ma znaczenie.

„Artykuł sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

autor: tekst zewnętrzny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *