ChełmWiadomościZ regionu

Dyrektor chełmskiego pogotowia odwołany

Tomasz Kazimierczak został wczoraj odwołany z funkcji dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Obowiązki szefa chełmskiego pogotowia przejmuje od dzisiaj Emilia Ignatowicz-Steć.

Zarząd Województwa Lubelskiego jako przyczynę odwołania dyrektora podał utratę zaufania spowodowaną m.in. nieprawidłowościami, które zostały ustalone w trakcie kontroli doraźnej za okres od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2022 r., przeprowadzonej w grudniu ubiegłego i w styczniu tego roku.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie spraw organizacyjnych, gospodarki finansowej, stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz w zakresie realizacji zadań statutowych.

Ponadto, w ocenie Zarządu Województwa, Tomasz Kazimierczak jako dyrektor zarówno w poprzednim, jak i bieżącym roku, nie przestrzegał obowiązujących procedur związanych z kierowaniem Stacją.

Jak czytamy w przesłanym do nas komunikacie Zarządu Województwa – również Rada Społeczna Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyraziła negatywną opinię na temat pracy dotychczasowego dyrektora stacji pogotowia, co znalazło odzwierciedlenie w nieprzyznaniu mu nagrody rocznej za 2022 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *