Artykuł partneraUE

Dwadzieścia lat Polski w Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej była procesem, który trwał całą dekadę. Po to, aby nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem europejskiej wspólnoty, należało m.in. dostosować polskie ustawodawstwo do wymogów unijnych.

Wniosek dotyczący akcesji do Unii Europejskiej polskie władze złożyły już w roku 1994. Dziewięć lat później w Atenach, został podpisany Traktat Akcesyjny, na mocy którego wzięliśmy udział w największym w historii rozszerzeniu Wspólnoty. Jego zatwierdzenie nie było jednak równoznaczne z przystąpieniem zarówno Polski, jak i pozostałych dziewięciu państw do UE. W większości z nich odbyły się referenda, w których to obywatele zdecydowali o członkostwie w europejskiej wspólnocie.

Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej można nazwać zmianą cywilizacyjną. Według danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, transfery finansowe do Polski w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 31 kwietnia 2023 roku, wyniosły w sumie 237,8 miliarda euro. W tym samym czasie nasz kraj zasilił unijny budżet kwotą 79,1 miliarda euro, co stanowi jedną trzecią uzyskanych transferów. Pisząc bardziej obrazowo, każda złotówka przelana do unijnego budżetu, przyniosła Polsce 3 złote w formie funduszy rozwojowych.

Nie do przecenienia jest też fakt, że Polska uzyskała dostęp do nowych rynków zbytu, a także możliwość swobodnego przepływu pracowników, kapitału oraz towarów. Te nowe możliwości zostały doskonale wykorzystane m.in. przez polskich przedsiębiorców i rolników. Ważne jest to, że wspólna polityka zapewnia polskim farmerom możliwość swobodnego przepływu produktów rolnych, uzyskania bezpośrednich dopłat oraz korzystania z funduszy strukturalnych.

Wiadomo, że Polska jest jednym z ważnych producentów produktów rolnych na obszarze Unii Europejskiej. Od 2004 roku polscy rolnicy systematycznie umacniają swoją pozycję w tym sektorze. Z pomocą budżetu UE, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, tempa nabrała modernizacja polskiego rolnictwa, a pomimo wzrastających kosztów produkcji dochody rolników systematycznie rosną. Powiększa się również wartość eksportu produktów rolno-spożywczych. Oprócz tego, w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, WPR ma wprowadzić praktyki, które przyczynią się do poprawy środowiska.

Z raportu pt. „Pokolenie Unii Europejskiej”, przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że wartość polskiego eksportu w 2003 r. była wyceniana na niespełna 73 mld USD. Siedemnaście lat później czyli w 2020 r. wartość ta osiągnęła już poziom 335 mld EUR. Ciekawostką jest, że nadwyżka w wymianie handlowej pojawiła się kilkanaście miesięcy po tym, jak nasz kraj zasilił szeregi UE. Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2004 r. wyniósł w przeliczeniu na mieszkańca około 7,3 tys. EUR, podczas gdy w 2021 r. osiągnął wartość 13,5 tys. EUR. Był to drugi najwyższy wzrost w Europie zaraz po Litwie.

Podobnie było z napływem inwestycji zagranicznych (BIZ). Według wspomnianego już raportu w latach 2004-2020, w ramach BIZ, do Polski napłynęło blisko 262 mld USD. Był to drugi, zaraz po Węgrach (459 mld USD) najlepszy wynik we Wspólnocie.

Z gospodarczego punktu widzenia, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było słuszną decyzją. Nasz kraj przez ostatnie dwadzieścia lat nie tylko zmniejszył dystans rozwojowy do innych państw, ale także zwiększył eksport towarów na skalę niespotykaną jak dotąd w Europie. W sytuacji kiedy Polska nie należałaby do Jednolitego Rynku Europejskiego, na południowej i zachodniej granicy nadal stałyby kolejki samochodów ciężarowych, porównywalne do tych ze wschodniej granicy. Z pewnością nasz eksport do innych państw członkowskich Unii Europejskiej byłby niższy i mniej opłacany ze względu na liczne bariery, m.in. cła. Co istotne, w naszej części Europy nie ma też innej alternatywy jeśli chodzi o instytucję lub organizację o charakterze polityczno-gospodarczym.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej dało Polsce wiele możliwości. Przede wszystkim zniknęły bariery na granicach, co z kolei ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, czyli eksport i import towarów. Oprócz tego, obywatele każdego z państw członkowskich mogą swobodnie podróżować po całej Wspólnocie. Przynależność do UE zapewnia też w określonym stopniu bezpieczeństwo i stabilność w regionie, pomimo toczącej się wojny tuż za nasza wschodnią granicą. Dodatkowo, obecność naszego kraju we wspólnocie europejskiej sprawiła, że staliśmy się ważnym podmiotem nie tylko w UE, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu w sytuacjach kryzysowych możemy liczyć na wsparcie ze strony naszych unijnych partnerów.

„Artykuł sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *