LublinWiadomości

Europe Direct zorganizowała w Lublinie obchody Dnia Europy

9 maja w Lublinie miały miejsce obchody Dnia Europy – święta pokoju i jedności w Europie. Tegoroczna edycja miała szczególne znaczenie, gdyż upłynęły już 73 lata od podpisania Deklaracji Schumana, która stanowi kamień milowy w procesie integracji powojennej Europy.

Organizacji wydarzenia podjął się punkt Europe Direct Lublin we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:30 na deptaku pod lubelskim Ratuszem, gdzie zlokalizowane było stoisko informacyjno-promocyjne. Mieszkańcy miasta mieli możliwość zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi w Lublinie dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej oraz otrzymania praktycznych informacji na temat funkcjonowania samej Unii Europejskiej.

Dzień Europy jest szczególnie ważny, gdyż upamiętnia historyczną deklarację Roberta Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych, która została wygłoszona w Paryżu w 1950 roku. W swoim przemówieniu zaproponował on nową formę współpracy gospodarczej i politycznej, która zaowocowała procesem integracji europejskiej.

Głównym zamierzeniem przyświecającym organizatorom akcji było propagowanie idei jedności i współpracy w Europie oraz zaakcentowanie korzyści płynących z uczestnictwa Polski w strukturach unijnych. W ramach świętowania Dnia Europy, mieszkańcy i mieszkanki Lublina zostali obdarowani kwiatami, co spotkało się z ciepłym przyjęciem z ich strony. Całe wydarzenie miało również na celu zwiększenie świadomości obywateli na temat roli i znaczenia Unii Europejskiej oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w sprawach europejskich.

Obchody Dnia Europy
fot. Europe Direct

Europe Direct w Lublinie jest organizacja społeczna działającą w ramach sieci Europe Direct w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ich misją jest przybliżanie europejskich zagadnień mieszkańcom danego regionu oraz zachęcanie do aktywnego udziału w debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej. Siecią punktów EUROPE DIRECT zarządza Komisja Europejska.

Podsumowując, obchody Dnia Europy w Lublinie były okazją do uczczenia historycznej Deklaracji Schumana i propagowania idei jedności oraz współpracy w Europie. Wspólnie podkreślono korzyści płynące z uczestnictwa Polski w unijnych strukturach, a mieszkańcy miasta mieli okazję zdobyć praktyczne informacje na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i wsparcia, jakie przynosi mieszkańcom naszego regionu.

Obchody Dnia Europy
fot. Europe Direct
Obchody Dnia Europy
fot. Europe Direct
Obchody Dnia Europy
fot. Europe Direct
Obchody Dnia Europy
fot. Europe Direct

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *