EdukacjaLublinWiadomości

Lubelska Akademia WSEI wybrała nowe władze

10 lipca odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dla nowych władz lubelskiej WSEI. Decyzje te mają dać dodatkowy impuls do rozwoju akademickiego, jakości kształcenia i atmosfery jednej z największych niepublicznych uczelni w kraju.

We wrześniu 2023 roku rozpocznie się 4-letnia kadencja nowych władz rektorskich i dziekańskich lubelskiej uczelni. Nominacje zostały wręczone przez Konwent Akademii.

Nowym rektorem został Dr hab. Andrzej Cwynar, prof. Akademii WSEI. Jego doświadczenie, wiedza i pasja naukowa mają sprzyjać dalszemu umacnianiu tej niepublicznej uczelni na pozycji lidera w regionie.

Dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI, został nowym prorektorem ds. kształcenia i spraw studenckich, a dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI, objął stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Dzięki ich bogatemu doświadczeniu naukowemu i dydaktycznemu, proces kształcenia ma być jeszcze lepiej dopracowany. Nominacje dla nowych prorektorów mają również sprzyjać rozwojowi badań naukowych. Z drugiej strony, jak deklarują władze uczelni, studenci otrzymają też większe wsparcie w swoim intelektualnym rozwoju.

Duże znaczenie dla dalszego rozwoju WSEI mają również nominacje dziekańskie. Dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI, będzie pełnił funkcję Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, dr Zbigniew Orzeł został Dziekanem Wydziału Nauk o Człowieku, a dr inż. Artur Dmowski objął stanowisko Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki.

Nowi dziekani będą odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu wydziałami, promowaniu innowacji oraz wspieraniu rozwoju kadry naukowej, a także w budowaniu silnych więzi między studentami a wydziałem.

Powołane wczoraj nowe władze zobowiązały się do tworzenia środowiska akademickiego, sprzyjającego sukcesom i rozwojowi studentów. Włodarze uczelni chcą kontynuować współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi i partnerami biznesowymi, aby studenci mieli większy dostęp do praktycznych umiejętności i doświadczenia, które są kluczowe na dzisiejszym rynku pracy.

Akademia WSEI oferuje aż 30 różnych kierunków studiów, 49 specjalności oraz 80 kierunków studiów podyplomowych. Programy studiów są dostosowane do wymagań rynku pracy, a uczelnia oferuje zarówno studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie, jak i podyplomowe, doktoranckie i MBA. Można tam znaleźć innowacyjne kierunki, takie jak cyberbezpieczeństwo, które odpowiadają wyzwaniom współczesnego świata.

Filia Akademii w Warszawie posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną i infrastrukturę w skład której wchodzą aule, pracownie językowe, sale dydaktyczne, pracownie informatyczne oraz pracownia umiejętności pielęgniarskich, które wspierają proces nauczania.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego z wielomilionowym wsparciem

Akademia WSEI to również miejsce otwarte na studentów z zagranicy. Obecnie na uczelni studiuje aż 1450 cudzoziemców z 24 krajów.

Nowe władze lubelskiej uczelni zapowiadają dynamiczny rozwój, skoncentrowany na jakości kształcenia i tworzeniu atrakcyjnego środowiska akademickiego dla studentów.

WSEI ma nowe władze
fot. WSEI (od lewej: dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, dr inż. Artur Dmowski – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki, dr hab. Andrzej Cwynar, prof. Akademii WSEI – Rektor, Teresa Bogacka – Kanclerz, dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI – Prorektor do spraw nauki współpracy międzynarodowej, dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI – Prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich, dr Zbigniew Orzeł – Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku).

Jeden komentarz do “Lubelska Akademia WSEI wybrała nowe władze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *