LublinWiadomości

MPWiK dofinansuje przyłączenie się do miejskiej kanalizacji. Rusza program „Przyłącz się do nas”

W ramach uruchamianego przez lubelski MPWiK programu „Przyłącz się do nas” można otrzymać dofinansowanie do budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi blisko 750 tys. zł.

– To kolejna edycja programu, który w latach 2013-2016 cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców Lublina. Na realizację programu przeznaczono wtedy 2,5 mln zł, dzięki czemu do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej podłączono 6300 mieszkańców – podsumowuje Artur Szymczyk, prezes zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Lublin walczy z upałem. W mieście pojawiają się kurtyny wodne

Na tę edycję programu Spółka ma do rozdysponowania 738 tys. zł. Dofinansowanie można otrzymać do wybudowanego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów budowy, jednak w kwocie nie większej niż 5 tys. zł. Wsparcie przeznaczone jest także do wybudowanego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej z przydomową przepompownią ścieków – w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów budowy, w kwocie nie większej niż 10 tys. zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które wykonały podłączenie posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i w okresie od 1 czerwca do 30 września 2024 br. zawarły lub zawrą z MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie umowę o odprowadzanie ścieków bytowych z posesji zabudowanych m.in.: budynkami mieszkalnymi, budynkami przeznaczonymi na potrzeby administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.

– Celem programu jest wsparcie budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej, a równocześnie poprawa stanu środowiska i ochrona gospodarki wodnej w mieście poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych – dodaje prezes Artur Szymczyk. – Dla Spółki celem jest także uzyskanie efektu ekologicznego dla projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”.

Wnioski o dofinansowanie można składać już teraz.

– Wsparcie będzie udzielane do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do końca października 2024 roku. Szczegółowe zasady określa „Regulamin udzielania przez MPWiK dofinansowania do budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” dostępny na stronie spółki – tłumaczy Magdalena Bożko-Miedzwiecka, rzeczniczka prasowa MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zmiany w lubelskim Ratuszu. Zastępca prezydenta przechodzi do miejskiej spółki

Poprzednia edycja programu „Przyłącz się do nas” realizowana była od 1 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono wtedy 2,5 mln zł. W sumie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej podłączono 6300 mieszkańców. Najwięcej przyłączeń, jak informuje miejska spółka, zrealizowano w południowych rejonach Lublina w tym m.in. przy ul. Głuskiej, Abramowickiej, Zorza i Wyzwolenia.

2 komentarze do “MPWiK dofinansuje przyłączenie się do miejskiej kanalizacji. Rusza program „Przyłącz się do nas”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *