LublinWiadomości

Nie żyje profesor Kazimierz Szabelski, współtwórca i były rektor Politechniki Lubelskiej

W piątek, 22 marca, w wieku 86 lat zmarł profesor Kazimierz Szabelski, rektor Politechniki Lubelskiej w latach 1996-2002, twórca lubelskiej mechaniki, ceniony nauczyciel akademicki.

Prof. Kazimierz Szabelski byt współtwórcą Politechniki Lubelskiej – przez osiem lat prorektorem i pierwszym zastępcą rektora w okresie, kiedy uczelnia powstała, a w latach 1996-2002 jej rektorem.

Zorganizował Katedrę Mechaniki Stosowanej, był twórcą lubelskiej mechaniki. Utworzył specjalność dydaktyczną budowa śmigłowców. Z Jego inicjatywy powstał też chór akademicki. Był prekursorem kształcenia w uczelni w zakresie architektury oraz humanizacji studiów technicznych. Będąc prorektorem, wdrożył studia magisterskie na wszystkich wydziałach uczelni.

Jako rektor Politechniki Lubelskiej pozostawił po sobie cztery zrealizowanie inwestycje. Należą do nich: budynek Wydziału Inżynierii Środowiska, łącznik pomiędzy budynkami wydziałów: Zarządzania i Inżynierii Środowiska, rektorat Uczelni oraz tzw. Spichlerz. W czasie Jego kadencji opracowano i wdrożono nowy, zdecentralizowany system zarządzania finansami, wprowadzono kompleksową komputeryzację administracji uczelni oraz uruchomiono Internet w domach studenckich. Rozwinięto również intensywną współpracę naukową z zagranicą oraz nadano pierwszy w historii uczelni tytuł doktora honoris causa.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Politechnika Lubelska chce zostać uczelnią badawczą. „Mamy na to duże szanse”

Prof. Szabelski był autorem bądź współautorem licznych prac naukowych, technicznych, dydaktycznych, a także szeregu opracowań powstałych na zamówienie zakładów przemysłowych. Został redaktorem i współautorem pierwszej w kraju monografii poświęconej mechanice światłowodów: „Badanie własności mechanicznych światłowodów” oraz podręcznika pt. „Wstęp do konstrukcji śmigłowców”.

Na lubelskiej uczelni Profesor Kazimierz Szabelski przepracował 45 lat. Uczestniczył bardzo aktywnie we wszystkich ważniejszych przemianach, które nadały PL jej dzisiejszy kształt oraz znaczenie dla regionu i kraju. Na emeryturę przeszedł w 2012 roku,

– „Profesor Kazimierz Szabelski, mimo że już był na emeryturze, nadal pozostawał żywo zainteresowany sprawami Politechniki Lubelskiej. Jak tylko było to możliwe, uczestniczył w najważniejszych uroczystościach akademickich. Lubił wtedy rozmawiać z pracownikami, pytając o bieżące sprawy i troszcząc się o kondycję uczelni” – podkreśla prof. Zbigniew Pater.

Jak wspomina rektor Pater, profesor Szabelski był jego nauczycielem: – „Prowadził wykłady z mechaniki i teorii drgań. To pod Jego kierunkiem zdawałem egzamin z wytrzymałości materiałów w trakcie mojego przewodu doktorskiego. Był wymagającym wykładowcą”.

Profesor należał do wielu gremiów i towarzystw naukowych, między innymi: członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kolegium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiego Towarzystwa Wiropłatów, członek Sekcji Podstaw Konstrukcji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN i Sekcji Mechaniki Analitycznej Komitetu Mechaniki PAN. Członek European Akademy of Science, Arts and Letters w Paryżu, członek American Helicopter Society oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce. Współzałożyciel i przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz organizator i przewodniczący Komisji Nauk Nieliniowych PAN w Lublinie. Pełnił również funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie.

Otrzymał też liczne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Przemysłu Maszynowego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Odznaką „Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji”. Otrzymał honorowe wyróżnienie „Resolutio pro laude akademica” Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Medal za zasługi dla Województwa Lubelskiego oraz Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin”. Politechnika Lubelska uhonorowała Pana Profesora Szabelskiego tytułem Honorowego Profesora, a także medalem „Za zasługi dla Politechniki Lubelskiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *