LublinWiadomościZdrowie

Nowoczesny budynek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 oficjalnie otwarty

Właśnie zakończyła się jedna z największych inwestycji w służbie zdrowia po tej stronie Wisły. Jej zwieńczenie stanowi otwarcie nowego budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ul. Staszica 16 w Lublinie.

Rozbudowa i przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 realizowana była w trzech lokalizacjach: przy ul. Radziwiłłowskiej, Głuskiej i Staszica w Lublinie. Ostatni etap inwestycji to budowa 8-kondygnacyjnego budynku, zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica 16 a al. Solidarności 8.

Cały projekt pochłonął łącznie ponad 427, z czego ok. 70 proc. (279 mln zł) pochodziło z budżetu Państwa, a 17 proc. ze środków UE.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Wielomilionowe wsparcie dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Program rozbudowy placówki rozpoczął się w 2016 roku od budowy nowego obiektu u zbiegu ul. 3 Maja i Radziwiłłowskiej, gdzie w 2019 roku otwarto ośrodek chirurgii onkologicznej i radioterapii. Przebudowie poddano także trzy inne obiekty, w tym pałac Lubomirskich, w którym wcześniej mieściła się Klinika Dermatologii. Obecnie działają tam sale szkoleniowo – wykładowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z pokojami noclegowymi dla pacjentów korzystających z radioterapii w budynku obok. Przebudowany został także budynek kuchni szpitalnej.

Drugi etap dotyczył budowy nowego budynku Kliniki Psychiatrii przy ulicy Głuskiej. Przebudowa obejmowała również dotychczasową siedzibę Klinik. Dodatkowo wybudowano nowy obiekt dla Oddziałów Dziennych Psychiatrycznych zarówno dla dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży, a także Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Sądowo-Psychiatrycznego.

Nowy budynek Uniwersyteckiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oficjalnie otwarty

Największą część projektu stanowiła przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 16, a także budowa nowych obiektów w tym okazałego 8-kondygnacyjnego budynku, kaskadowo opadającego od ul. Staszica 16 do al. Solidarności. Oficjalne jego otwarcie miało miejsce 14 czerwca 2024 roku.

W nowo otwartym obiekcie znalazły się: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Centralny Blok Operacyjny, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralna Sterylizatornia, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Zakład Diagnostyki Obrazowej, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Dział Krwiolecznictwa, Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz strefa dzienna. Ponadto, na dachu zlokalizowano lądowisko dla helikopterów.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Lubelski szpital pozwala ojcom na udział w porodach zabiegowych

– Ten wieloletni program opierał się na koncepcji zmniejszania liczby łóżek na rzecz świadczeń otwartych, czyli dziennych, poradnianych, jednodniowych. Program zakładał zmniejszenie liczby łóżek o 70 w całym szpitalu – w tej chwili mamy ich ok. 500 – podsumowuje projekt Beata Gawelska, dyrektor USK nr 1. I dodaje: – Zmniejszamy tę liczbę i będziemy starać się w zamian otwierać poradnie i pracownie po to, żeby pacjent mógł korzystać z tych świadczeń, nie być wykluczonym zawodowo i pozostać aktywnym. To jest koncepcja, w którą teraz wpisujemy szpital.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ma aktualnie 27 oddziałów, na których pracuje ok. 2 tys. osób.

Nowy budynek Uniwersyteckiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oficjalnie otwarty

fot. UWL

2 komentarze do “Nowoczesny budynek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 oficjalnie otwarty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *