LublinWiadomości

W Lublinie powstaną nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych

Miasto Lublin poszukuje partnera, który wydzierżawi nieruchomości w celu budowy i obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt zakłada umiejscowienie ogólnodostępnych stacji ładowania w dzielnicach o zabudowie wielorodzinnej, gdzie mieszkańcy mają ograniczone możliwości ładowania swoich pojazdów. Dodatkowo, stacje będą znajdować się również na terenach szczególnie atrakcyjnych turystycznie.

Lokalizacje stacji ładowania samochodów elektrycznych zostały wybrane na podstawie analizy dostępności infrastruktury elektroenergetycznej. Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju, podkreśla, że pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ żadna z ofert nie spełniała wymogów. Dlatego miasto ponownie ogłasza postępowanie w celu realizacji tego zadania.

Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie wydzierżawionego gruntu, budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania. Ponadto, będzie również odpowiedzialny za oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych podczas procesu ładowania. Każda ogólnodostępna stacja powinna składać się z co najmniej dwóch punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW. Dodatkowo, przewiduje się dwa miejsca postojowe przy każdej stacji.

Umowa dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni blisko 2750 mkw zostanie podpisana na okres 10 lat. Po wyłonieniu wykonawcy, związanie ofertą wynosić będzie 100 dni. Ten czas jest niezbędny do uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji i zezwoleń potrzebnych do budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta. Po tym okresie zostanie podpisana umowa dzierżawy, natomiast czas na budowę stacji wyniesie 12 miesięcy.

Obecnie w Lublinie funkcjonuje 44 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, minimalna liczba punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania dla gmin wielkości Lublina wynosi 210.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *