Kultura

Pożar Lublina: 304 rocznica ocalenia miasta, czyli staromiejska opowieść procesyjna

2 czerwca miasto Lublin obchodzi 304. rocznicę ocalenia z groźnego pożaru, a w tym roku to wyjątkowe wydarzenie zostanie upamiętnione poprzez staromiejską opowieść procesyjną. Inicjatywa „Pożar Lublina: 304 rocznica ocalenia miasta” została zorganizowana przez Lubelską Trasę Podziemną oraz Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, oddział Muzeum Narodowego w Lublinie.

Uroczystość rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20:30 w bazylice oo. Dominikanów. W tym miejscu znajduje się obraz, który uwiecznia wydarzenia tragicznego dnia ocalenia miasta. Po kilku latach przerwy, organizatorzy postanowili ponownie oddać hołd wydarzeniom z przed 304 lat.

W trakcie procesji dominikańskiej, której trasa została ukazana na obrazie, uczestnicy podążą śladem pożaru, odkrywając najdalsze zakątki miasta dotkniętego klęską. „Wędrówka” rozpocznie się w kościele oo. Dominikanów, a następnie skieruje w stronę placu Litewskiego, gdzie kiedyś znajdował się kościół Bonifratrów, również dotknięty pożarem.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła muzyka i tańce w wykonaniu zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo”, efektowne występy tancerzy ognia oraz piękny wokal Julii Rudkovskiej. Narrację poprowadzi dr Marcin Gapski.

Pożar Lublina. Bogaty program obchodów 304 rocznicy ocalenia miasta

W ramach obchodów 304. rocznicy ocalenia Lublina, odbywa się także sympozjum popularnonaukowe pt. „Lubelskie przedmieścia w perspektywie archeologicznej i historycznej”. Wykłady wygłoszą wybitni naukowcy, tacy jak dr hab. Henryk Gapski, prof. KUL, dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL, dr Hubert Mącik, dr Rafał Niedźwiadek, Jacek Tkaczyk i Jacek Jeremicz. Prowadzenie sympozjum powierzono dr. Marcinowi Gapskiemu, zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie. Początek o godz. 12.00.

Dodatkowo, dla dzieci i młodzieży zorganizowano warsztaty edukacyjne prowadzone przez Dawida Lewandowskiego, średniowiecznego jubilera. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać tajniki średniowiecznego złotnictwa, metody wytwarzania biżuterii oraz praktyczne narzędzia używane w warsztatach złotniczych. Każdy uczestnik będzie mógł stworzyć własne ozdoby, nawiązujące do stylu archeologicznych zabytków. Warsztaty rozpoczynają się o godz. 16.00.

Sympozjum oraz warsztaty odbędą się w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, mieszczącym się przy Placu Litewskim 3.

Świętowanie 304. rocznicy ocalenia Lublina ma przypomnieć mieszkańcom historię bohaterskiej walki przeciwko żywiołowi oraz ukazać piękno kultury i tradycji miasta.

Pożar Lublina – 304 rocznica ocalenia miasta czyli staromiejska opowieść procesyjna.

Początek: 02.06.2023 godz. 20.30 bazylika o.o Dominikanów.

Organizatorzy:

Lubelska Trasa Podziemna (Ośrodek „Brama Grodzka- Teatr NN”)

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie

Pożar Lublina
fot. Teatr NN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *