EkoLublinWiadomości

Miasto chce objąć ochroną planistyczną ponad 490 ha terenów zielonych. Trwają konsultacje społeczne

Bulwar nadrzeczny przy Parku Ludowym, Park Kalinowszczyzna i las Stary Gaj to ponad 490 ha terenów zielonych, które Miasto chce objąć ochroną planistyczną.

Miejscy urbaniści pracują nad nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla terenów zielonych. Aktualnie gotowe są już trzy z ośmiu projektów.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Lubelskie Tatary zapraszają na spacer wśród drzew

– Dzisiaj prezentujemy gotowe projekty planów miejscowych dla trzech terenów o wysokich walorach przyrodniczych i zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do składania uwag – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Pierwszy z nich dotyczy ok. 479 hektarów na obszarze Starego Gaju. W jego północno-zachodniej części, położony jest jedyny w Lublinie Rezerwat przyrody „Stasin” o powierzchni ok. 24,4 ha. Celem ochrony jest m.in. gatunek brzozy czarnej rosnącej na siedlisku lasu świeżego, z dominacją brzozy brodawkowatej i dużym udziałem osiki i grabu oraz lipy i dębu. Stwierdzono tam również występowanie ponad 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym prawnie chronionych i około 20 gatunków chronionych ptaków.

Obszar Starego Gaju wraz z terenem przyległym położony jest w Czerniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych.

Kolejny, liczący ok. 2,5 ha obszar obejmuje zagospodarowany pod ścieżkę pieszo-rowerową Bulwar wzdłuż rzeki Bystrzycy, na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Muzycznej.

– Plan miejscowy ma zapewnić tutaj ochronę terenów zielonych wzdłuż rzeki, a przez to wspomaganie przewietrzania miasta – podkreśla Justyna Góźdź z Biura Prasowego lubelskiego Ratusza.

Natomiast plan dla Parku Kalinowszczyzna, na obszarze ok. 11 ha, w większości zagospodarowanego jako tereny zieleni ogólnodostępnej, ma na celu ochronę terenów zielonych przed przypadkowym zagospodarowaniem. Jak deklarują miejscy planiści ma się to odbyć przy zapewnieniu bezpiecznej komunikacji tej części Kalinowszczyzny z dzielnicami sąsiadującymi, w tym poprzez chodnik i ścieżkę rowerową nad al. Tysiąclecia.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ścieżka „Monumenty przyrody” zaprasza na spacer śladem „zielonych” pomników

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone będą do wglądu dla mieszkańców do 28 lutego. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, mailowo: [email protected] lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

W ramach konsultacji Ratusz zaplanował też dyskusję publiczną nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 12 lutego, o godz. 14:00 w Ratuszu. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 2300 lub mailem: [email protected] do 9 lutego.

Uwagi można zgłaszać do 15 marca.

fot. Miasto Lublin

2 komentarze do “Miasto chce objąć ochroną planistyczną ponad 490 ha terenów zielonych. Trwają konsultacje społeczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *