LublinWiadomości

Miasto Lublin partnerem w projekcie e-Geodezja II

Miasto Lublin wspólnie z innymi samorządami będzie realizować strategiczny projekt z zakresu geodezji. We wtorek, 20 lutego, podpisano umowę o dofinansowanie projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowanego z funduszy europejskich.

– To specjalistyczny projekt, który zapewni szerszy dostęp do danych i dokumentów z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków. Skupimy się na zwiększeniu zakresu informacji udostępnianych przez nas w postaci cyfrowej, a także poszerzymy dostęp do świadczonych przez nas e-usług publicznych. Jest to kluczowe działanie w kontekście postępującej cyfryzacji Urzędu Miasta Lublin i stałego poszerzania wachlarza usług dostępnych przez internet, zarówno dla mieszkanek i mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz instytucji publicznych – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Miasto chce objąć ochroną planistyczną ponad 490 ha terenów zielonych. Trwają konsultacje społeczne

Realizacja projektu e-Geodezja II będzie składała się z wielu szczegółowych zadań w każdym z 19 powiatów oraz 3 miast z województwa lubelskiego objętych projektem. Miasto Lublin podpisało w tej sprawie stosowne porozumienie o partnerstwie. Prace w części dotyczącej naszego miasta obejmą bazy danych: EGiB (Ewidencja gruntów i budynków), EMUiA (Ewidencja miejscowości, ulic i adresów), GESUT (Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) i BDOT500 (Baza danych obiektów topograficznych). Projekt przewiduje także zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do świadczenia e-usług, a także cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym skanowanie dokumentacji i arkuszy map formatu A1.

Projekt pozwoli także zwiększyć zakres e-usług z dziedziny geodezji i kartografii świadczonych przez Urząd Miasta Lublin. Oferta e-usług zostanie uzupełniona o: możliwość złożenia wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku po zakończeniu budowy, zgłoszenia zmian danych właściciela działki, wydania zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów rentowych, wniesienia opłaty skarbowej elektronicznie oraz wydania zaświadczenia o objęciu działki o uproszczonym planem urządzania lasu (do celów notarialnych). W planach jest także rozbudowa e-usług dla komorników sądowych o możliwość złożenia wniosku o wypis z ewidencji gruntów i budynków wraz z płatnością elektroniczną.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Lublin jednym z najbardziej „bezgotówkowych” miast w Polsce

Projekt„e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Całkowita wartość projektu przypadająca na Miasto Lublin to ok. 10 mln zł, z czego 6 mln stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej, a 3 mln ze środków Budżetu Państwa. Liderem Projektu, podobnie jak w poprzedniej edycji jest Powiat Lubelski, zaś partnerami 22 jednostki samorządu terytorialnego na prawach powiatu.

fot. Miasto Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *