EkoLublinWiadomości

Miasto zrealizuje 11 projektów w ramach Zielonego Budżetu. Wygrał m.in. Park Helenów i Zagajnik przy ul. Jakubowickiej

Jeszcze w tym roku Miasto zagospodaruje przestrzenie w ramach siódmej edycji Zielonego Budżetu. Do realizacji wybrano 11 projektów w 9 zakątkach miasta.

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków siódmej edycji Zielonego Budżetu „Naturalnie, w mieście!”.

Na zgodne z naturą zagospodarowanie przestrzeni złożono aż 41 pomysłów, z których tylko 21 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowane do oceny merytorycznej. Jedno z kryteriów oceny stanowił naturalny charakter zgłoszonych terenów – pod uwagę brane były dzikie miejskie zakątki oraz tereny będące też stanowiskiem dla różnych gatunków roślin lub zwierząt.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Ścieżka „Monumenty przyrody” zaprasza na spacer śladem „zielonych” pomników

– Tegoroczna edycja to kontynuacja zmian w podejściu do terenów zieleni. Zwraca naszą uwagę na rolę oraz piękno naturalnej przyrody występującej w zurbanizowanej tkance miasta. Zależy nam nie tylko na zachowaniu tych miejsc, ale też ich udostępnieniu w taki sposób, żeby zachować ich naturalny charakter. I na tym właśnie polegała tegoroczna edycja Zielonego Budżetu – na wskazaniu publicznych miejsc, będących w zasobach miasta, które chcemy udostępniać w mądry i nieinwazyjny sposób mieszkańcom – mówi dr Dawid Soszyński z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL, przedstawiciel Panelu Ekspertów.

Panel Ekspertów wybrał do realizacji 11 projektów w 9 dzikich zakątkach miasta:

Rewaloryzacja i zwiększenie bioróżnorodności ostoi biologicznej w obrębie Parku Centralnego na Felinie. Teren ten pełni funkcję naturalnej strefy pomiędzy istniejącą zabudową i zapewnia połączenie nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej z Parkiem Centralnym. Jest miejscem spacerów mieszkanek i mieszkańców oraz ich czworonożnych przyjaciół.

Utworzenie naturalistycznego Parku Helenów na Sławinku. Jest to zagajnik cieszący się dużym uznaniem mieszkanek i mieszkańców, którzy lubią spacerować, ale również dbają o jego czystość.

„Zielony tunel” na ścieżce rowerowej. Fragment terenu zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej nad Bystrzycą, na odcinku pomiędzy ul. Krochmalną, a metalową kładką przez rzekę. Wiosną i latem drzewa rosnące po obydwu stronach ścieżki i chodnika, łącząc się koronami, tworzą żywy, zielony tunel. Teren charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością i jest unikatowy w skali miasta.

Zagajnik przy ul. Jakubowickiej. Teren zieleni spełnia funkcje wypoczynkowe i zapewnia kontakt z dziką przyrodą. Pełni także funkcję izolacyjną w pobliżu oczyszczalni Hajdów.

Realizacja koncepcji naturalistycznego zagospodarowania Wąwozu Pokolenia przy ul. Zana i ul. Nowomiejskiej. To ogólnodostępny teren o wysokich walorach przyrodniczych o naturalnym charakterze. Dla tego obszaru przygotowano już koncepcję zagospodarowania, która zakłada przeprowadzenie prac ogrodniczych, pielęgnacyjnych, a także urządzenie nowych miejsc odpoczynku, przy zachowaniu naturalistycznego charakteru miejsca.

Naturalna rzeka – fragment Doliny Czechówki od ul. Głównej do al. Solidarności. Projekt dotyczy fragmentu doliny Czechówki na terenie Lublina o charakterze zbliżonym do naturalnej doliny rzecznej. Jest miejscem codziennych aktywności i spacerów.

Dzikość Miasta. Naturalny, dziki zakątek, miejska kotlina. Teren cenny z uwagi na występowanie rzadkich zbiorowisk roślinnych o dużym znaczeniu przyrodniczym. Najbardziej dostępny od strony ul. Nadbystrzyckiej.

Park Bluszczowa i Natura. Teren o naturalnym charakterze z dziką przyrodą dostępny w środku osiedla dla mieszkanek i mieszkańców.

Dziką ścieżką do Węglinka. Teren zieleni pomiędzy ul. Onyksową i ul. Granitową, poniżej ul. Węglinek. Trasa spacerowa przebiegająca wśród zagajnika – zadrzewień, krzewów i licznej roślinności zaroślowej, traw i roślin kwitnących w sezonie wiosenno-letnim.

Mapa – przewodnik po uroczyskach miejskich w Lublinie.

Pniaki, kłody, próchnowiska – drugie życie drewna.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Miasto z klimatem”. Lublin nagrodzony za innowacyjne projekty ekologiczne

– Projekty „Mapa – przewodnik po uroczyskach miejskich w Lublinie” i „Pniaki, kłody, próchnowiska – drugie życie drewna” zostaną połączone i opracowane wspólnie, jako opis charakterystyki i dokumentacja fotograficzna wybranych do realizacji naturalnych, dzikich miejsc wraz z pokazaniem ich na mapie Lublina. Ogólnodostępna publikacja będzie stanowiła mini przewodnik po wybranych w ramach Zielonego Budżetu miejscach i kompendium wiedzy o drugim życiu drzewa-drewna – tłumaczy Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Miasta Lublin.

Projekty oceniał Panel Ekspertów składający się z ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu.

Środki zarezerwowane w tegorocznym budżecie Lublina na realizację projektów z Zielonego Budżetu wynoszą 1,6 mln złotych.

fot. materiały prasowe

2 komentarze do “Miasto zrealizuje 11 projektów w ramach Zielonego Budżetu. Wygrał m.in. Park Helenów i Zagajnik przy ul. Jakubowickiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *