EdukacjaLublinWiadomości

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater będzie ubiegał się o reelekcję

W poniedziałek, 18 marca, rektor Politechniki Lubelskiej profesor Zbigniew Pater spotkał się z przedstawicielami mediów, aby oficjalnie ogłosić swoją kandydaturę w wyborach na rektora na kadencję 2024-2028.

Wśród powodów ubiegania się o reelekcję prof. Pater wymienia m.in. bogate doświadczenie w zarządzaniu uczelnią.

– Jako osoba z wieloletnim stażem na Politechnice Lubelskiej, zdobyłem głęboką wiedzę na temat jej struktury, procesów i potrzeb. Długoletnia praktyka w kierowaniu uczelnią – byłem prorektorem ds. nauki i dziekanem wydziału, a w obecnej kadencji jestem rektorem – gwarantuje stabilność i skuteczność w podejmowaniu decyzji z korzyścią dla całej społeczności akademickiej – podkreślił rektor.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Fabryka Cukierków Pszczółka będzie współpracować z inżynierami z Politechniki Lubelskiej

Na czele listy priorytetów w trakcie kolejnej kadencji będzie uzyskanie statusu uczelni badawczej w 2026 roku. Prof. Pater podkreślił również znaczenie wspierania współpracy interdyscyplinarnej w zakresie prowadzenia badań naukowych i pozyskiwania środków na ich realizację. Planowane uruchomienie nowych programów projakościowych, z budżetem sięgającym 3 mln zł rocznie, ma przyczynić się z kolei do podniesienia jakości działalności naukowej uczelni.

Inne wyzwania to zdaniem rektora wzmocnienie obecności Politechniki Lubelskiej na arenie międzynarodowej oraz obecność w prestiżowych międzynarodowych rankingach. W tym celu powołany ma zostać pełnomocnik rektora ds. umiędzynarodowienia, który będzie kierować biurem. Docelowo utworzony zostanie pion czwartego prorektora ds. umiędzynarodowienia.

Rozwój działalności dydaktycznej oraz podnoszenie jakości nauczania to kolejne istotne elementy planów rektorskich. Nowe kierunki studiów, takie jak informatyka techniczna czy cyberbezpieczeństwo mają być tworzone we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy. Dodatkowo PL zamierza zwiększyć promocję oferty edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów.

Zdaniem rektora należy wzmacniać przekonanie o konieczności i opłacalności transferu wiedzy oraz wdrażania rozwiązań technicznych dedykowanych społeczeństwu i gospodarce: – „Chciałbym uruchomić Wirtualny Akcelerator Komercjalizacji, w ramach którego zostanie skomercjalizowanych 15 innowacyjnych pomysłów. Każde z tych rozwiązań będzie miało szansę na uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości około 20.000 złotych”.

Rektor podkreślił także znaczenie bezpieczeństwa finansowego pracowników. Planowane jest zwiększenie kwot na dodatki motywacyjne i za nadgodziny.

Rektor wspomniał też o inwestycjach w nowoczesne budynki, sale, czy laboratoria. Uczelnię czeka m.in. przebudowa i rozbudowa Oxfordu, budowa IT TOWER (planowane zakończenie inwestycji wrzesień 2028), modernizacja domów studenckich (zakończenie remontu DS1, wykonanie modernizacji DS4) oraz budynków wydziałów: Elektrotechniki i Informatyki, Mechanicznego i Inżynierii Środowiska.

Ważnym celem zdaniem rektora jest też zwiększenie poziomu cyfryzacji Politechniki i konsekwentnego finansowania tego działania. Prof. Pater zaznaczył, że uczelnia powinna stale inwestować w infrastrukturę informatyczną, serwery, sieci strukturalne, nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia dydaktyki, badań naukowych oraz wspomagania prac administracyjnych.

Ostatnim z obszarów, na które zwraca uwagę kandydat jest rozwój i zacieśnianie współpracy z regionem: – „Nasza uczelnia powinna być wiodącym ośrodkiem w regionie, a jej zasoby, kadra i infrastruktura, powinny służyć otoczeniu społecznemu i gospodarczemu w odpowiedzi na jego potrzeby”.

Na zakończenie rektor zapewnił, że służy i będzie służyć całej społeczności akademickiej: – „Mimo, iż pracuję na Wydziale Mechanicznym i jest on mi naprawdę bliski, to cały czas myślę o sobie jako rektorze wszystkich pracowników i jednostek PL. Dbanie o zrównoważony rozwój i dobro całej uczelni traktuję jako coś oczywistego”.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej Adam Leśniak, który w imieniu studentów pogratulował rektorowi decyzji o kandydowaniu na stanowisko Rektora Politechniki Lubelskiej na kolejną kadencję oraz wyraził pełną gotowość do współpracy.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Powiat Lubelski chce posiłkować się sztuczną inteligencją. Pomóc mają naukowcy z Politechniki Lubelskiej

– Na pewno włączymy się aktywnie w prace nad dalszym rozwojem uczelni. Społeczność PL i Pan Rektor mogą liczyć na nasze wsparcie – zaznaczył Leśniak. I dodał: – Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia Pana Rektora wiemy, że z powodzeniem poprowadzi naszą uczelnię przez kolejne 4 lata.

Rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2024-2028 poznamy 16 kwietnia. Wyboru dokona 240 elektorów.

Jeden komentarz do “Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater będzie ubiegał się o reelekcję

  • Jedyny słuszny kandydat. Jeżeli ktoś może zrealizować tę wizję uczelni badawczej w Lublinie, to tylko prof. Pater.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *