EdukacjaLublinWiadomości

„Szkolne Supermoce”, „EU-geniusze z Lublina” i Branżowe Centra Umiejętności. W lubelskich szkołach ruszają nowe projekty edukacyjne

„Szkolne Supermoce” i „EU-geniusze z Lublina” to nowe edukacyjne projekty unijne wspierające kształcenie ogólne, które będą realizowane w dziesięciu lubelskich szkołach. Z kolei z myślą o poprawie jakości kształcenia zawodowego powstaną dwa Branżowe Centra Umiejętności w dziedzinie robotyki i prac budowlanych.

Nowe miejskie projekty edukacyjne będą realizowane w siedmiu lubelskich szkołach podstawowych: SP nr 4 im. Adama Mickiewicza, SP nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w ZS nr 12, SP nr 15 im. Jana Pawła II, SP nr 21 im. Królowej Jadwigi, SP nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, SP nr 39 im. Szarych Szeregów, SP nr 52 im. Marii Konopnickiej oraz w trzech liceach ogólnokształcących: I LO im. Stanisława Staszica, VI LO im. Hugona Kołłątaja oraz XXIV LO w ZS nr 5 im. Jana Pawła II.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Ponad 13 mln zł na dodatkowy angielski dla uczniów z woj. lubelskiego

„Szkolne Supermoce” i „EU-geniusze z Lublina”, które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach RPO Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, będą realizowane do końca sierpnia 2026 roku. Łączna ich wartość wyniesie ponad 6,6 mln zł.

Projekty zakładają m.in. dostosowanie szkół i nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnościami. W szkołach podstawowych doposażone zostaną pracownie i gabinety wykorzystywane do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami z niepełnosprawnością, w tym gabinety psychologów, pedagogów, logopedów. Powstaną też kąciki wyciszeń do bezpiecznego opanowania negatywnych emocji, pracownie sensoryczne. Projekt obejmuje też doposażenie sal zajęć rewalidacyjnych, lekcyjnych, a także korytarzy szkolnych.

– Wyposażenie będzie zgodne z Modelem Dostępnej Szkoły. W dwóch szkołach zaplanowano platformy schodowe, w kolejnej zaś system zabezpieczeń wejść i wyjść służący zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektów powstanie także dodatkowa oferta zajęć: wyrównawczych, rozwijających talenty, podnoszących wiedzę, kompetencje i umiejętności, a także zostanie zaproponowana dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna i z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczennic i uczniów – wylicza Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Projekt ma obejmować także doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, a także współpracę szkół ponadpodstawowych z uczelniami i pracodawcami w szczególności przy organizacji staży dla uczniów.

Ponadto, Miasto przygotowuje się do realizacji kolejnego projektu w zakresie kształcenia zawodowego – utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki.

– Formuła takich centrów jest nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego – wyjaśnia Monika Głazik.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 14 mln zł i obejmie m.in. remont części pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych, które będą wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu BCU, a także wyposażenie pięciu pracowni specjalistycznych: pracowni robotycznej, pracowni robotycznych z robotami przemysłowymi, pracowni VR oraz pracowni robota edukacyjnego, a ponadto zakup wyposażenia, m.in. sprzętu i oprogramowania, a także wsparcie działalności BCU.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Lublin i edukacyjna przyszłość IT. 28 lubelskich szkół weźmie udział w pilotażowym programie

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Forum Automatyki i Robotyki Polskiej w Gliwicach.

Oprócz tego Miasto wraz z Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym Lublin zrealizuje projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie prace budowlane w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego”. Centrum w zamyśle ma być zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży prac budowlanych. Całkowita wartość tego z kolei przedsięwzięcia to ok. 10 mln zł.

2 komentarze do “„Szkolne Supermoce”, „EU-geniusze z Lublina” i Branżowe Centra Umiejętności. W lubelskich szkołach ruszają nowe projekty edukacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *