LublinWiadomości

Za nami 15. Edycja Gali 'Aktywni z Lublina’. Przyznano medale i wyróżnienia (zdjęcia)

11 września w Muzeum Narodowym w Lublinie odbyła się 15. edycja Gali „Aktywni z Lublina”, podczas której wręczono wyróżnienia osobom z niepełnosprawnościami oraz organizacjom i instytucjom wspierającym ich integrację społeczną.

Gala „Aktywni z Lublina” to wydarzenie mające na celu promowanie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowana już po raz piętnasty Gala, stanowi istotny element miejskiego kalendarza.

Jak mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych – W tym roku już po raz 15. spotkaliśmy się, by uhonorować osoby z niepełnosprawnościami oraz instytucje działające w Lublinie na rzecz pełnego włączenia społecznego. I dodaje – Naszym celem jest budowanie Lublina jako miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich.

Podczas wydarzenia odbyło się wręczenie wyróżnień i podziękowań. Otrzymali je zarówno indywidualni mieszkańcy Lublina z niepełnosprawnościami, angażujący się w różne formy działalności społecznej, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje i placówki aktywnie wspierające to środowisko.

Przyznane wyróżnienia stanowią potwierdzenie dla laureatów, że ich działania mają realny wpływ na jakość życia w Lublinie. To również sygnał dla innych mieszkańców, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami są zauważane i cenione.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Wrzesień ostatnim miesiącem pokazów na lubelskiej fontannie multimedialnej

Wyróżnienia „Aktywni z Lublina” przyznała kapituła konkursu, czyli Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin, która od lipca tego roku pracuje w nowym składzie. W radzie zasiadają obecnie: Dorota Fornalska ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”; Anna Budzyńska z Polskiego Związku Głuchych – Oddział Lubelski; Anna Szema z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie; Karol Kostrzewa z Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „IKAR” oraz Waldemar Kozakiewicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino.

Wyróżnieni podczas Gali „Aktywni z Lublina”

Za wybitne sukcesy zawodowe, twórcze i sportowe:

Medal Prezydenta Miasta Lublin:

– Piotr Jacniacki – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie, zdobył łącznie 10 medali indywidualnych i 7 drużynowych. Od 2020 r. członek Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie i pierwszy zawodnik reprezentujący Polskę w kategorii W1. Od 2022 r. pełni funkcję Prezesa Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”.

– Andrzej Góźdź – czynny zawodowo adwokat i działacz społeczny. Prezes Kolarskiego Klubu Tandemowego „Hetman” zrzeszającego osoby niewidome i słabowidzące uprawiające kolarstwo tandemowe. Sam też był Mistrzem Polski w jeździe indywidualnej na czas oraz Wicemistrzem w wyścigu ze startu wolnego. Od 26 lat z jego inicjatywy Klub „Hetman” realizuje Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tandemów. Obecnie wyścig jest największą imprezą tego typu w Europie – startuje w nim od 70 do 100 zawodników.

Wyróżnienia:

– Patryk Barszczyk – w 2010 r. został Mistrzem Polski w dyscyplinie boccia i reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej indywidualnie i drużynowo, jako członek kadry na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Europy uplasował się w pierwszej dziesiątce. Propaguje dyscyplinę paraolimpijską boccia organizując pokazy w domach pomocy społecznej, przedszkolach czy na festynach. Udziela się jako wolontariusz ICSiR „Start”, aktywnie działając na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

– Filip Kłaczkiewicz – od 2014 r. zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Okej”. Zaczął trenować w sekcji pływackiej, rok później także w sekcji Goalball. Jest członkiem Kadry Narodowej w Goalball, uczestniczy w zgrupowaniach i reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Do swych osiągnięć może także zaliczyć Mistrzostwa Polski w Goalball w kategorii Młodzików i medale w kategorii Juniorów. Pomimo młodego wieku z dużymi sukcesami gra w lidze senioralnej.

Za realizację przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością:

Medal Prezydenta Miasta Lublin:

– Ewa Michalak-Łosiewicz – była pracownikiem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, gdzie zajmowała się aktywizacją społeczną osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Od 2022 r. pełni funkcję wiceprezesa Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” oraz inspektora ds. public relations i social media. Od 2021 r. jest zawodniczką sekcji tenisa stołowego.

Wyróżnienie:

– Renata Lewandowska – pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”. Koordynuje pracę zespołu wspierająco-aktywizującego, prowadzi terapię psychologiczną. Jest także asystentem uczestników, dbającym o prawidłowy przebieg procesu diagnostycznego. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja”. Okres wakacyjny spędza z uczestnikami na zajęciach propagujących uprawianie żeglarstwa wśród osób z niepełnosprawnością. Zaangażowała się także w pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Za zaangażowane instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych:

Medal Prezydenta Miasta Lublin:

– Kapela Drewutnia – zespół muzyczno-wokalny składa się z 4 niewidomych i 4 widzących członków. Od 25 lat koncertuje w Polsce i za granicą odnosząc liczne sukcesy w propagowaniu muzyki pochodzącej z rejonu Lubelszczyzny, Pogranicza i Podkarpacia. Zespół wydał 8 płyt z muzyką z tych regionów, 2 płyty tematyczne z kolędami i muzyką autorstwa Jacka Kaczmarskiego. W tym roku Kapela Drewutnia obchodzi jubileusz 25-lecia działalności.

– Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR region lubelski – działa w Polsce od 35 lat. W regionie lubelskim obejmuje wsparciem osoby zamieszkujące zarówno terenie Lublina, jak i województwa. Jest organizacją działającą na rzecz integracji i aktywizacji, która kompleksowo zajmuje się zarówno dziećmi poruszającymi się na wózkach i ich rodzicami oraz osobami dorosłymi.

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie – działalność MOPR obejmuje m.in. szereg zadań na rzecz poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, budżetu Miasta Lublin oraz środków unijnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje realizacja innowacyjnych projektów ze środków zewnętrznych, (m.in. projektu „Kompleksowa opieka domowa”, dzięki któremu potrzebujący mieszkańcy otrzymują szereg usług wspierających ich funkcjonowanie w czynnościach życia codziennego) oraz własne działania Ośrodka skierowane do osób o szczególnych potrzebach.

Medal Zasłużony dla Miasta Lublin:

– Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – funkcjonujący w ramach organizacji Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych niepelnosprawnilublin.pl to działający od 12 lat portal dostarczający kompleksowej i rzetelnej informacji na temat wszystkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami. Został zaprojektowany i wykonany za pomocą myszki sterowanej ruchami głowy przez Jana Hawełko. Tworzony jest przez zespół wolontariuszy. Wiele osób z niepełnosprawnością, współpracując przy tworzeniu Biuletynu, realizuje swoje reporterskie pasje. Formuła działania portalu jest otwarta, każdy może brać aktywny udział i stać się dziennikarzem.

Wyróżnienia:

– Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie – funkcjonuje od 1996 r. i jest jednostką organizacyjną Miasta Lublin. W ramach Zespołu działa 28 ośrodków, w których wsparcie i pomoc otrzymują osoby starsze, dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Zespół realizuje m.in. opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.

– Stowarzyszenie „Słyszymy Sercem” – założone w 2017 r. z inicjatywy nauczycieli pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie. Zrzesza nauczycieli, rodziców i przyjaciół osób głuchych. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom niesłyszącym, słabosłyszącym, z zaburzeniami komunikacji werbalnej oraz innymi niepełnosprawnościami.

Za zaangażowanie w prace Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w ubiegłej kadencji:

Medal Prezydenta Miasta Lublin:

– Justyna Spryszak – Wiceprezeska Fundacji „W Drodze”, Koordynatorka Biura Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Niewidomych Koło nr 1 w Lublinie. Jako członek Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin w latach 2019 – 2020 wykazała się zaangażowaniem w działania dotyczące osób z niepełnosprawnością w naszym mieście.

– Anna Budzyńska – od 2013 r. pracuje w Polskim Związku Głuchych Oddział Lubelski jako surdopedagog, asystentka osób niesłyszących. Jest autorką kilkunastu projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnością słuchu i mowy. Aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób głuchych i ich rodzin. Od 2022 r. zaangażowana również w pomoc na rzecz głuchych uchodźców z Ukrainy. Członek Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin już drugą kadencję, obecnie pełni Funkcję Przewodniczącej Rady.

Medal Zasłużony dla Miasta Lublin:

– Agnieszka Zańko – pedagog, sportowiec, dziennikarka, wolontariuszka, społecznik, czynna zawodowo. Pracuje obecnie jako kierownik Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Wielokrotna Mistrzyni Polski w pływaniu i lekkiej atletyce. Była prowadzącą program „Potrafisz”, promujący aktywność osób niepełnosprawnych. W latach 2011-2023 była Członkiem Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin, pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady przez dwie kadencje. Za osiągnięcia społeczne i sportowe została Lublinianką Roku 2010, odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin, Medalem 700-lecia Miasta Lublin oraz odznaczona przez Prezydenta Polski Srebrnym Krzyżem Zasługi.

– Anna Prokopiak – zawodowo adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezes i jeden z fundatorów założonej w 2007 roku Fundacji „Alpha” działającej na rzecz osób z autyzmem, upośledzeniem umysłowym i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. W latach 2015-2023, przez dwie kadencje była członkiem Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin. Wielokrotnie nagradzana za sukcesy zawodowe i działalność społeczną, w 2012 r. otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin.

Medal Prezydenta Miasta Lublin:

– Małgorzata Batorska – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła Lublin oraz kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Koło. Jest osobą otwartą na współpracę, a wszystkie jej działania zmierzają do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

– Stowarzyszenie „Synergia” – realizator usług o charakterze opiekuńczym, zlecanych przez Miasto, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, innych programów i projektów na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami. Usługi są świadczone na bardzo wysokim poziomie, a na szczególne wyróżnienie zasługuje praca wykonywana z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem na rzecz podopiecznych.

15. Gala "Aktywni z Lublina"
fot. Miasto Lublin | 15. Gala „Aktywni z Lublina”
15. Gala "Aktywni z Lublina"
fot. Miasto Lublin | 15. Gala „Aktywni z Lublina”
15. Gala "Aktywni z Lublina"
fot. Miasto Lublin | 15. Gala „Aktywni z Lublina”
15. Gala "Aktywni z Lublina"
fot. Miasto Lublin | 15. Gala „Aktywni z Lublina”
15. Gala na rzecz osób z niepełnosprawnościami
fot. Miasto Lublin | 15. Gala „Aktywni z Lublina”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *