LublinWiadomości

Zapobieganie zagrożeniom łączy pokolenia w Lublinie. Trwa projekt „Razem Bezpieczniej”

Grupa blisko 1,5 tys. osób, od dzieci po seniorów, uczestniczy w zajęciach, które mają nauczyć ich skutecznych metod zapobiegania zagrożeniom społecznym. Projekt „Razem Bezpieczniej – łączymy pokolenia w mieście Lublin”, realizowany przez Miasto, oferuje 125 godzin pogadanek i warsztatów oraz 250 godzin porad z psychologii i prawa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oceniło ten projekt jako jeden z najlepszych w naszym kraju.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, Jerzy Ostrowski, podkreśla, że celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów oraz dostarczenie praktycznych rozwiązań, które pomogą unikać potencjalnych zagrożeń.

W ramach projektu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zachowania się w sytuacjach zagrożenia i jak uzyskać pomoc zawiadamiając odpowiednie służby. Dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w pogadankach dotyczących przestrzegania norm społecznych, bezpiecznego kontaktu z obcymi osobami podczas drogi do domu i szkoły, czy też zasad zachowania w obecności agresywnych psów.

Specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej prowadzą zajęcia w Interaktywnym Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, które dostosowują do wieku uczestników. Tematyka dotyczy zagrożeń związanych z akwenami wodnymi, lasem, wypalaniem traw, katastrofami budowlanymi, wybuchem gazu i czadem. Projekt obejmuje również warsztaty z pierwszej pomocy, zasad bezpieczeństwa drogowego oraz debaty na temat uzależnień.

Biorący udział w projekcie seniorzy otrzymają „Koperty życia” wraz z magnesami na lodówkę i zostaną przeszkoleni z zasad postępowania w sytuacji zagrożenia oszustwem oraz sposobów ochrony mieszkań i samoobrony. Zajęcia teoretyczne dla najstarszych mieszkańców miasta dotyczą profilaktyki wyłudzeń, oszustw, zakupów online, korzystania z bankowości internetowej, nawiązywania relacji w mediach społecznościowych oraz przemocy w rodzinie.

Projekt obejmuje również inwestycje, takie jak wymiana kamer monitoringu wizyjnego w Ogrodzie Saskim, aby zapewnić lepszą jakość obrazu, zwłaszcza w nocy.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Powstaną kolejne przestrzenie dla lubelskiej młodzieży

Projekt „Razem Bezpieczniej – łączymy pokolenia w mieście Lublin” otrzymał dotację w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Jest on prowadzony we współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie, Strażą Miejską Miasta Lublin, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, 21 batalionem Lekkiej Piechoty z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Centrum Interwencji Kryzysowej.

W ramach realizacji projektu od 1 lipca uruchomiono czasowe poradnictwo psychologiczno-prawne dedykowane dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z pomocy można skorzystać pod numerem telefonu: 575-983-457 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00. Poradnictwo będzie udzielane do 31 października.

Jeden komentarz do “Zapobieganie zagrożeniom łączy pokolenia w Lublinie. Trwa projekt „Razem Bezpieczniej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *