WiadomościZdrowie

Światowy Dzień Krwiodawcy – Oddaj krew, dziel się życiem!

Dnia 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy, ustanowiony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w celu wyróżnienia honorowych dawców krwi na całym świecie. To wyjątkowe święto jest okazją do celebracji oraz podziękowania tym, którzy dzielą się swoim darem krwi, a także przypomina o ważnym celu, jakim jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznej transfuzji krwi.

W Polsce tylko w roku 2022 ponad 620 dawców oddało imponującą liczbę 1 420 000 jednostek krwi i jej składników, czyli blisko 650 000 litrów. Te liczby dowodzą ogromnego wkładu dawców krwi w ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

Data obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy, 14 czerwca, ma szczególne znaczenie. Właśnie tego dnia w 1868 roku urodził się Karl Landsteiner, noblista odpowiedzialny za odkrycie grup krwi w 1901 roku. To właśnie jego praca przyczyniła się do większego zrozumienia dziedziczności i bezpieczeństwa transfuzji krwi.

Wielu krajach służby krwi stają przed wyzwaniem zapewnienia wystarczającej ilości krwi, zachowując jednocześnie jej jakość i bezpieczeństwo. Brak dostępu do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych dotyka zwłaszcza pacjentów w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym pacjentów wymagających regularnych transfuzji. Jedną z strategii Światowej Organizacji Zdrowia jest pomoc tym krajom w zwiększaniu dostępności do ludzkiego osocza oraz poprawie jego jakości.

Światowy Dzień Krwiodawcy w 2023 jest promowany hasłem: „Oddawaj krew, oddawaj osocze, dziel się życiem, dziel się często”. Koncentruje się ono na pacjentach, którzy wymagają wsparcia transfuzji przez całe życie i podkreśla rolę, jaką może odegrać każda pojedyncza osoba, przekazując cenny dar krwi lub osocza. Podkreśla również znaczenie regularnego oddawania krwi lub osocza w celu zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw krwi i produktów krwiopochodnych, które powinny być zawsze dostępne na całym świecie, aby wszyscy pacjenci potrzebujący mogli otrzymać terminowe leczenie.

W Lublinie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 jest gotowe przyjąć dawców krwi. Obecnie Centrum zgłasza szczególne zapotrzebowanie na osocze i płytki krwi. Twoje wsparcie może uratować życie – oddaj krew już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *