LublinWiadomości

Lublin stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

W konkursowej aplikacji miasto planuje przedstawić swój twórczy potencjał, korzystając z doświadczeń zdobytych podczas programu Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku. Mieszkańcy, artyści, organizacje pozarządowe i inne podmioty z regionu zaproszone są do wspólnego opracowania kandydatury Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

– Lublin realizując program Europejskiej Stolicy Młodzieży pokazuje, że jest miastem otwartym, przyjaznym oraz odpowiadającym na wyzwania zmieniających się czasów. Podejmując przyszłe działania, staramy się uwzględniać potrzeby kolejnych pokoleń i angażować młodzież we współdecydowanie i budowanie miasta naszych wspólnych marzeń. Europejska Stolica Młodzieży uwolniła ogromny potencjał kreatywny drzemiący w młodych. Zależy nam na udziale wszystkich mieszkańców i mieszkanek w procesie tworzenia programu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. Wypracowana razem koncepcja powinna mieć charakter strategiczny i wieloletni, bo tylko taka daje nam szansę na wygraną, niezależnie od ostatecznego wyniku konkursu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W maju tego roku Rada Miasta Lublin jednogłośnie zgodziła się na kandydowanie miasta do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Kolejnym etapem jest przygotowanie aplikacji. W procesie jej tworzenia mogą wziąć udział mieszkańcy, artyści, animatorzy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i firmy z sektora kreatywnego.

Koncepcje i pomysły można zgłaszać poprzez specjalny formularz do 7 lipca. Punkt konsultacyjny „Strefa informacyjna” w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12 jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00 do 7 lipca. Na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej kandydaturze Lublina można znaleźć Przewodnik Re:union Lublin”, zawierający istotne informacje pomocne przy składaniu projektów do konkursu.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury zostanie przyznany jednemu z zainteresowanych miast przez jury w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Samorządy mają czas do 15 września na zgłoszenie swoich aplikacji. Oprócz Lublina, swoje starania zapowiedziały m.in. Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Toruń, Rzeszów i Kołobrzeg. Lublin był finalistą konkursu na Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przynosi liczne korzyści. Przykładem są Wrocław i Kowno, które gościły to wydarzenie w przeszłości. W przypadku Wrocławia, liczby mówią same za siebie: 2 tysiące wydarzeń, 5 milionów uczestników, ponad 100 prezentacji miasta za granicą, akredytowani dziennikarze z 28 krajów oraz 200 tysięcy publikacji o mieście, co przekłada się na szacunkową wartość reklamową w wysokości 150 milionów złotych. Kowno, które było Europejską Stolicą Kultury w 2022 roku, wspiera Lublin w dążeniu do tego prestiżowego tytułu.

– W myśl ogłoszonej dziś tutaj Re:unii chcemy, aby Lublin stał się tą stolicą w 2029 roku. Chcemy pomóc w realizacji pomysłów, programu, służymy swoim doświadczeniem. Łączy nas z Polakami historyczna wspólnotowość, podkreślana przez zawierane unie, zawsze byliśmy i jesteśmy Europejczykami – mówi Ana Kočegarova Maj, Dyrektor programowa Europejskiej Stolicy Kultury Kowno 2022.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przechodni, wybrane polskie miasto otrzyma go w roku 2029. Wybór zwycięskiego miasta następuje na pięć lat przed rokiem obchodów, po czym następuje wieloletni proces przygotowań.

fot. Miasto Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *