LublinPolitykaWiadomości

Rada Miasta Lublin udzieliła absolutorium Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi

W trakcie czwartkowej sesji 22 czerwca, Rada Miasta Lublin podjęła decyzję dotyczącą przyznania absolutorium Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi za rok 2022. Większość radnych zagłosowała również za udzieleniem wotum zaufania.

W swoim wystąpieniu na sesji, Prezydent Żuk omówił finanse miasta, zwracając uwagę na ubytki we wpływach z podatku PIT.

– Ubytki z tytułu udziału we wpływach z PIT na koniec 2022 roku to 300 mln zł, a na koniec 2023 r. dojdzie do tego jeszcze 150 mln zł. To stawia nas w trudnej sytuacji na tle innych miast. Będzie to rzutowało na wydatki bieżące i inwestycyjne – mówił podczas sesji Krzysztof Żuk.

Po analizie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2022 rok, Rada Miasta Lublin pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że decyzja została podjęta na podstawie dokumentów przedstawionych przez Prezydenta, wyjaśnień i odpowiedzi udzielanych przez Skarbnika Miasta Lublin, dyrektorów wydziałów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W trakcie dyskusji członkowie różnych klubów radnych wyrażali swoje opinie na temat sytuacji finansowej miasta. Radny Tomasz Pitucha z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że jego klub nie cieszy się z pogarszającej się sytuacji miasta i, że wcześniej zwracał uwagę na potrzebę większej rozwagi w prowadzeniu polityki Lublina. Zwrócił również uwagę na rozległe transfery finansowe z budżetu miasta oraz niski poziom wykonania projektów z Budżetu Obywatelskiego, a także niskie wpływy z biletów komunikacji miejskiej.

W odpowiedzi na te uwagi, radny Bartosz Margul z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka wskazał, że głównym problemem samorządów w Polsce nie są kryzys, inflacja czy deficyt, lecz Polski Ład wprowadzony przez rząd, który wpływa negatywnie na finanse samorządowe. Zaznaczył, że obecnie mówi się o deficycie, a nie nadwyżkach, co jest wynikiem działań rządu i centralizacji budżetu państwa.

>>>CZYTAJ TAKŻE: Stanisław Brzozowski dołącza do Konfederacji. Partia Mentzena ma pierwszego reprezentanta w Radzie Miasta Lublin

Głosowanie nad absolutorium dla Prezydenta Żuka zakończyło się wynikiem 19 za (klub Prezydenta Krzysztofa Żuka), 11 przeciw (klub PiS) oraz 1 wstrzymujący się (klub Konfederacji). W głosowaniu nad wotum zaufania dla Prezydenta Żuka, 19 radnych opowiedziało się za (klub Prezydenta Krzysztofa Żuka), 11 przeciw (klub PiS), a 1 radny wstrzymał się od głosu (klub Konfederacji).

Jeden komentarz do “Rada Miasta Lublin udzieliła absolutorium Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *