BiznesLublinWiadomości

Zmiany planów miejscowych wchodzą w decydującą fazę. Już tylko miesiąc na ewentualne uwagi

Zbliża się końcowy termin nadsyłania uwag dotyczących zakładanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mają już tylko miesiąc na wyrażenie swoich opinii.

W ramach trwających konsultacji społecznych mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zapoznać się ze zaktualizowanym przeznaczeniem terenów w planach miejscowych. Termin nadsyłania uwag upływa 27 października.

Zakończenie trwających konsultacji społecznych to kluczowy moment w kalendarzu Lublina, dotyczący nowelizacji miejscowych planów zagospodarowania. Jak zapewnia Główny Urbanista Miasta, Małgorzata Żurkowska, prezentowane projekty spełniają już wszelkie formalności i są gotowe do wprowadzenia w życie. Obywatele i lokalni przedsiębiorcy mają możliwość spotkania się teraz z projektantami, zarówno w ramach publicznych dyskusji, jak i w urzędzie miasta.

Planowane zmiany dotyczą obszarów położonych na terenach dzielnic: Ponikwoda, Węglin Południowy, Czuby Południowe, a także w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Komunikacja miejska „po nowemu”. Ruszają konsultacje społeczne

Najważniejsze modyfikacje dotyczą m.in. okolic ul. Majerankowej, gdzie ma powstać kompleks edukacyjny, w tym szkoła, przedszkole i żłobek. Nowa dopuszczalna wysokość budynków pozwoli na utworzenie dodatkowych sal i zwiększenie liczby oddziałów. Podwyższenie o jedną kondygnację zapewni miejsce dla 48 oddziałów szkoły podstawowej, czyli 1200 uczniów oraz 9 oddziałów przedszkola, co zaowocuje nową przestrzenią dla 225 dzieci. Dodatkowo zmieni się dopuszczalna wysokość dla budynków usługowych w sąsiedztwie szkoły.

Kierunki polityki przestrzennej zostały również zaktualizowane dla rejonów ulic Bełżyckiej, Lisiej i Perliczej, jak również al. Kraśnickiej. Zmiany w tym obszarze zezwalają na wprowadzenie usług na terenach, które do tej pory były przeznaczone jedynie pod zabudowę jednorodzinną. Dostosowanie planu do zapisów Studium nastąpi również w rejonie ul. Nadbystrzyckiej i Wąwozowej, gdzie dopuszczono realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności, czyli do 6 lokali mieszkalnych.

Zasady zagospodarowania w rejonie ul. Ułanów także przeszły renowację. Propozycje dotyczą zarówno wprowadzenia obszarów nasadzeń towarzyszących i izolacyjnych, jak i wielorodzinnej zabudowy. Prezentowane zapisy dostosowują ustalenia z 2002 roku do obecnych wymogów, również w zakresie szczegółowych wskaźników i parametrów zagospodarowania terenu. Chodzi o korektę lokalizacji stacji transformatorowej wskazanej w obowiązującym planie, zgodnie z faktycznym zagospodarowaniem tego terenu.

Ważne informacje dla przedsiębiorców dotyczą terenów wzdłuż al. Witosa i ulic Mełgiewskiej i Metalurgicznej. Tamtejsi przedsiębiorcy dążą do zmian przeznaczenia terenów na cele techniczno-produkcyjne oraz wprowadzenia korekt w układzie komunikacyjnym.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze. Startuje głosowanie w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego!

Z kolei zmiany uaktualniające zapisy miejscowego planu zagospodarowania (z 2005 r) w kwartale między ul. Mełgiewską i Metalurgiczną dotyczą włączenia części terenów zarezerwowanych pod drogi do obszaru aktywności gospodarczej, a także korekt przebiegu niektórych z planowanych dróg, o które zabiegali właściciele i przedsiębiorcy. Z uwagi na sąsiedztwo infrastruktury kolejowej projekt zmian planu konsultowany był z Polskimi Kolejami Państwowymi oraz Urzędem Transportu Kolejowego i uwzględnia wszystkie wydane wytyczne.

Konsultowane będą również projekty zmian planów miejscowych dla terenu ul. Przytulnej i skrzyżowania ul. Nałęczowskiej z al. Mazowieckiego. W obu przypadkach zmiana planu miejscowego ma dostosować ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do faktycznego użytkowania terenu. W przypadku ul. Przytulnej przedyskutowane mają być ustalenia dotyczące miejsc postojowych dla samochodów i rowerów oraz zaktualizowane definicje pojęć pojawiających się w treści projektu. Z kolei dla rejonu ul. Nałęczowskiej i al. Mazowieckiego w stosunku do wcześniej prezentowanego projektu, w związku ze złożonymi uwagami, zmieniono wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów usługowych, a także wprowadzono drobne korekty nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych w projekcie.

Czas na zgłaszanie uwag i komentarzy ucieka. Wyłożenie do wglądu publicznego projektów zmian miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego trwa do 10 października. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, drogą elektroniczną: [email protected], za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub przy pomocy e-usługi, korzystając z portalu partycypacyjnego.

konsultacje ws. zmian w planach miejscowych
fot. Miasto Lublin

Jeden komentarz do “Zmiany planów miejscowych wchodzą w decydującą fazę. Już tylko miesiąc na ewentualne uwagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *