TurystykaWiadomościZ kraju i ze świata

Bezpieczny wypoczynek – na co warto zwrócić uwagę?

Od kilku tygodni trwają długo wyczekiwane wakacje. Wszyscy marzymy o naładowaniu akumulatorów, aby z nową energią wrócić do pracy. O czym warto pamiętać, aby wypoczynek był udany i bezpieczny? Poniżej prezentujemy kilka cennych wskazówek.

Część turystów zapewne skusi się na organizację wyjazdu na własną rękę, warto jednak rozważyć wypoczynek z profesjonalnym biurem podróży.

Ewidencja organizatora wyjazdu

W Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na stronie www.ewidencja.ufg.pl można znaleźć informacje o firmach działających zgodnie z prawem oraz tych, które nie spełniają wymagań lub są objęte zakazem działalności.

Przed wyborem biura podróży warto sprawdzić, czy posiada ono wymagany wpis do rejestru oraz obowiązkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek bankructwa.

Zawarcie umowy

Następnym krokiem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej. Umowa powinna być sporządzona w sposób prosty, zrozumiały i czytelny.

Organizator turystyki lub agent turystyczny jest zobowiązany do udostępnienia podróżnemu kopii umowy lub potwierdzenia jej zawarcia, a także pisemnego potwierdzenia posiadania zabezpieczeń finansowych i odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Nagła podwyżka ceny

Po zawarciu umowy o udział w wycieczce podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zostało to wyraźnie zastrzeżone w umowie. Podwyższenie cen jest uzasadnione jedynie w przypadku zmiany kosztów paliwa, podatków, opłat lotniskowych lub kursów walut mających wpływ na daną imprezę turystyczną.

Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Jeżeli podwyżka przekracza 8% ceny imprezy, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy.

Kiedy oferta rozmija się z rzeczywistością

W przypadku stwierdzenia niezgodności, takich jak niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych umową, podróżny powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora. Jeżeli organizator nie usunie tych niezgodności w rozsądnym terminie, turysta może żądać zwrotu poniesionych wydatków.

Organizator jest zobowiązany do świadczenia usług zastępczych bez dodatkowych kosztów dla podróżnego. Przysługują także obniżka ceny za każdy okres, w którym stwierdzono niezgodność, oraz odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Bezpieczne wakacje, czyli jak zadbać, by dziecko nie zgubiło się podczas wyjazdu

Wyjazd wakacyjny może być przyjemny i bezpieczny, jeśli podejmiemy odpowiednie środki ostrożności.

Wybierając biuro podróży, warto skonsultować się z Centralną Ewidencją Organizatorów Turystyki i upewnić się, że wybrana firma działa zgodnie z prawem. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej powinno odbyć się w sposób jasny i przejrzysty, a podróżny powinien być świadomy swoich praw. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, należy natychmiast skontaktować się z organizatorem i domagać się niezwłocznego naprawienia zaistniałej sytuacji.

5 komentarzy do “Bezpieczny wypoczynek – na co warto zwrócić uwagę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *