EdukacjaLublinWiadomości

Sustainability Management: Innowacyjny kierunek efektem współpracy trzech lubelskich uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłosiły powstanie nowego innowacyjnego kierunku studiów, który ma stanowić odpowiedź na problemy współczesnego świata. Sustainability Management, to pierwszy międzyuczelniany kierunek studiów w ramach Związku Uczelni Lubelskich, który łączy w sobie dziedziny społeczne, ścisłe i przyrodnicze.

Program studiów obejmuje przedmioty takie jak „Models of Economic Growth and Development” (modele wzrostu i rozwoju gospodarczego), czy „Earth System Dynamics” (dynamika systemu Ziemi). Językiem wykładowym jest angielski, co oznacza, że kierunek dedykowany jest kandydatom z całego świata.

Studenci będą mieli możliwość zgłębienia tematów z zakresu zarządzania, gospodarki, nauk o środowisku i prawa. Program obejmuje również m.in. zajęcia terenowe w Polsce i za granicą, a także warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego.

Interdyscyplinarny charakter studiów ma wyposażyć studentów w kompetencje z zakresu opracowywania rozwiązań dla najbardziej palących problemów współczesnego świata, takich jak zmiany klimatyczne, zagrożenia naturalne, deficyty zasobów wodnych, czy bezpieczeństwo energetyczne.

Absolwenci kierunku mają być przygotowani do pracy jako menedżerowie i eksperci w organizacjach, przedsiębiorstwach, placówkach naukowych i jednostkach samorządu terytorialnego związanych z monitoringiem i ochroną środowiska, doradztwem w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej polityki społeczno-gospodarczej, zarządzaniem zasobami środowiska oraz szeroko rozumianymi działaniami edukacyjnymi na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Studia są organizowane przez Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale zajęcia będą prowadzone na różnych wydziałach Uniwersytetu, takich jak Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Chemii, Ekonomicznym oraz na wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Lubelskiej.

Sustainability Management to płatne trzyletnie studia pierwszego stopnia, a ilość miejsce jest ograniczona do 15 na kolejny rok akademicki 2023/2024. Absolwenci otrzymają dyplom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sygnowany również przez dwie inne uczelnie: Politechnikę Lubelską i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Warto również zauważyć, że dla przyszłych studentów zamiast tradycyjnej pracy dyplomowej na zakończenie studiów przewidziane jest wykonanie projektu praktycznego oraz egzamin teoretyczny.

Ten nowy innowacyjny kierunek studiów ma na celu dostarczenie studentom wiedzy i kompetencji niezbędnych do rozwiązywania najważniejszych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, przygotowując ich do aktywnego udziału w tworzeniu lepszej przyszłości naszej planety.

Więcej informacji pod tym linkiem.

fot. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2 komentarze do “Sustainability Management: Innowacyjny kierunek efektem współpracy trzech lubelskich uczelni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *