EdukacjaLublinWiadomości

19 młodych naukowców z lubelskich uczelni z ministerialnym wsparciem

Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są co roku młodym badaczom, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wśród nagrodzonych naukowców tegorocznej edycji stypendialnego konkursu  znalazło się aż 19 utalentowanych badaczy z czterech lubelskich uczelni.

Ministerialne stypendia zostały w tym roku przyznane 230 młodym naukowcom z całej Polski. Spośród tego grona 37 to doktoranci. Wsparciem objęto badaczy reprezentujących 51 różnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

W ramach tegorocznej edycji konkursu, złożono łącznie 1828 wniosków. W trakcie postępowania konkursowego wytypowano naukowców szczególnie uzdolnionych w swoich dziedzinach. Stypendia będą wypłacane przez okres trzech lat. Każdy ze stypendystów otrzyma miesięcznie 5 390 złotych, co pozwoli skupić się na realizacji swoich innowacyjnych projektów badawczych.

Z grona lubelskich uczelni, najwięcej nagrodzonych badaczy pochodzi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie uhonorowanych zostało aż siedmiu naukowców. Czworo z nich specjalizuje się w dziedzinie nauk rolniczych, a pozostała trójka skupia się na badaniach weterynaryjnych. Oto lista nagrodzonych stypendystów z tej uczelni:

– Dr inż. Monika Anna Jamioł – dziedzina nauk weterynaryjnych (dyscyplina: weterynaria)
– Dr Krzysztof Aleksander Kowal – dziedzina nauk rolniczych (dyscyplina: zootechnika i rybactwo)
– Dr Anna Maria Nowaczek – dziedzina nauk weterynaryjnych (dyscyplina: weterynaria)
– Dr inż. Łukasz Sęczyk – dziedzina nauk rolniczych (dyscyplina: technologia żywności i żywienia)
– Dr Anna Siatecka – dziedzina nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo)
– Dr inż. Hubert Szczerba – dziedzina nauk rolniczych (dyscyplina: technologia żywności i żywienia)
– Dr Angelika Tkaczyk-Wlizło – dziedzina nauk weterynaryjnych (dyscyplina: weterynaria)

Politechnika Lubelska również może być dumna z czterech swoich naukowców, którzy zostali nagrodzeni ministerialnymi stypendiami. Oto oni:

– Mgr inż. Piotr Zbigniew Gleń – dziedzina nauk architektonicznych i budownictwa (dyscyplina: architektura i urbanistyka)
– Dr Łukasz Mateusz Kłoda – dziedzina nauk technicznych (dyscyplina: inżynieria mechaniczna)
– Dr Szymon Malinowski – dziedzina nauk technicznych (dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport)
– Mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk – dziedzina nauk technicznych (dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

>>> CZYTAJ TAKŻE: Sustainability Management: Innowacyjny kierunek efektem współpracy trzech lubelskich uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej może pochwalić się trzema stypendystami, którzy wnoszą swój wkład w rozwój nauki w dziedzinach ścisłych i humanistycznych. Nagrodzeni to:

– Dr Agata Hałuszko – pracownik Instytutu Archeologii
– Dr inż. Sara Lehmann-Konera – dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (pracownik Centrum ECOTECH-COMPLEX)
– Mgr Marta Paulina Zgierska – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki

Wśród pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostało docenionych trzech młodych naukowców, którzy osiągnęli wybitne wyniki w swoich dziedzinach:

– Dr Michał Jarosław Klukowski – dziedzina nauk teologicznych (dyscyplina: nauki biblijne)
– Dr Kamila Barbara Tomaka – dziedzina nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo)
– Dr Monika Katarzyna TurskaKozłowska – dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscyplina: nauki o zdrowiu).

>>> CZYTEJ TEŻ: Trwa ostatni tydzień zapisów na studia na Politechnice Lubelskiej. Uczelnia kusi dwoma nowymi kierunkami

Natomiast Uniwersytet Medyczny w Lublinie może pochwalić się dwójką nagrodzonych, którzy prowadzą badania w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a są nimi:

– Dr Kinga Aurelia Gaweł – dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscyplina: nauki medyczne)
– Mgr Michał Wójcik – dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscyplina: nauki farmaceutyczne)

Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy im dalszych sukcesów w ich naukowej karierze!

fot. pixabay

3 komentarze do “19 młodych naukowców z lubelskich uczelni z ministerialnym wsparciem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *