LublinWiadomości

Miasto uspokaja. Lubelska „kranówka” jest w pełni bezpieczna

Pomimo obaw związanych z ostatnimi doniesieniami o skażeniu wody bakterią legionelli na Podkarpaciu, władze Lublina zapewniają, że lubelska „kranówka” jest czysta, zdatna do picia i spełnia wszystkie normy jakościowe.

Niepokój o jakość wody rozprzestrzenił się po Polsce po niedawnych doniesieniach o skażeniu w Rzeszowie. Ale w Lublinie można odetchnąć z ulgą.

– Lubelska sieć wodociągowa jest bezpieczna i poddawana stałej kontroli – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin. I dodaje – Mamy całkiem inne ujęcie wody i sieć wodociągową niż Rzeszów.

Co ważne, woda w Lublinie pochodzi w całości z ujęć podziemnych i jest regularnie badana przez Centralne Laboratorium MPWiK. Laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji od 2002 roku, każdego dnia przeprowadza analizy blisko 70 parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych lubelskiej „kranówki”. Jak informują władze miejskiej spółki, badania te są znacznie bardziej szczegółowe niż wymagają tego przepisy.

Lubelski MPWiK eksploatuje w sumie 66 studni głębinowych o głębokości od 40 do 120 m, a temperatura pobieranej wody w ciągu roku oscyluje wokół 9°C, natomiast tej kierowanej do sieci miejskiej nie przekracza 11°C. Dzięki temu woda posiada korzystne cechy jakościowe: przezroczystość, bezbarwność i naturalne zmineralizowanie.

W Lublinie korzysta się również z nowoczesnych technologii do utrzymania jakości wody. Proces jej dezynfekcji odbywa się za pomocą chloru gazowego lub podchlorynu sodu, a w wybranych miejscach tj. w studniach głębinowych również promieniowaniem UV. Dzięki tym środkom zapobiegawczym „kranówka” w Lublinie chroniona jest przed zagrożeniem bakteriologicznym i zakażeniami wtórnymi.

Władze miasta zapewniają, że w ramach działań profilaktycznych, fontanny miejskie, kurtyny wodne, zdroje oraz poidełka są również stale serwisowane i dezynfekowane. Również baseny szkolne są objęte ścisłą kontrolą zarówno pod kątem infrastruktury technicznej, jak i wodno-kanalizacyjnej.

Także obiekty basenowe zarządzane przez MOSiR znajdują się pod ścisłym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

– Każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego i ponownym uruchomieniem obiektu, są one sprawdzane pod kątem jakości wody. Dokument potwierdzający te czynności jest wymagany przez Sanepid i organ prowadzący, czyli Miasto Lublin – informuje Katarzyna Duma Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Lublin kontynuuje akcję „Sprzątaj po swoim psie”

Jak informuje lubelski Ratusz, inna miejska spółka – LPEC, również zapewnia ochronę przed zagrożeniem bakteriologicznym, dostarczając do systemu ciepłowniczego wodę o temperaturze minimum 70°C, co ma stanowić gwarancję jej bezpieczeństwa.

Ponadto 270 pojazdów lubelskiego MPK wyposażonych jest w urządzenia do neutralizacji patogenów chorobotwórczych, co stanowi obecnie ponad 80% całego taboru miejskiego. Urządzenia te wykorzystują promieniowanie UV-C, które niszczy bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie. Lampy UV-C zamontowane są w klimatyzatorach. Dzięki temu systemowi, powietrze w autobusach i trolejbusach jest ciągle dezynfekowane, co ma zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.

fot. Miasto Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *