LublinWiadomości

Opłaty za odbiór śmieci w Lublinie. Nowe stawki od 1 lipca

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Lublinie zostały ogłoszone i wkrótce wejdą w życie. Od 1 lipca właściciele nieruchomości będą musieli uiszczać opłaty za odbiór śmieci zgodnie z zaktualizowanymi stawkami. Każdy z nich otrzyma w najbliższych dniach zawiadomienie z informacją o zmianie w wysokości opłat.

Właściciele nieruchomości nie będą musieli składać nowych deklaracji. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba będzie uiszczać w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Jednak niektórzy właściciele będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, jeśli otrzymali decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy i sposób uiszczania opłat pozostaną bez zmian. Płatności w dalszym ciągu należy dokonywać miesięcznie, do 15 dnia każdego następnego miesiąca, na indywidualny numer rachunku bankowego.

Jak tłumaczy lubelski Ratusz, podniesienie stawek opłat wynika z rosnących kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Inflacja, wzrost cen paliw, energii oraz wynagrodzeń miały przyczynić się do tego wzrostu.

Roczne wpływy z opłat mają zrównoważyć roczne wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego Rada Miasta Lublin podjęła decyzję o zwaloryzowaniu stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. W 2022 roku dochody z tytułu opłat wyniosły około 89 milionów złotych, natomiast prognozy na rok 2023 wskazują, że dochody pozostaną na zbliżonym poziomie, a wydatki wzrosną do ponad 105 milionów złotych. W rezultacie wydatki przewyższą dochody o ponad 16 milionów złotych, co wymaga podniesienia stawek opłat.

Od 1 lipca opłaty za odbiór śmieci zbieranych w sposób selektywny, wyniosą odpowiednio:

  • 29,50 zł od mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej,
  • 33,50 zł od mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Ciepłe Mieszkanie w Lublinie. Ratusz ogłasza nabór wniosków

Nowa tabela stawek nadal uwzględnia ulgi dla rodzin wielodzietnych. Członkowie rodziny wielodzietnej, którzy stanowią 6 i kolejne osoby mieszkające razem w danej nieruchomości, są zwolnieni z opłat. Opłata zostanie naliczona tylko za 5 osób będących członkami rodziny wielodzietnej.

Ponadto właściciele domów jednorodzinnych otrzymają ulgę za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Od 1 lipca ulga wyniesie 4,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, a nie, jak dotychczas, od całego gospodarstwa.

3 komentarze do “Opłaty za odbiór śmieci w Lublinie. Nowe stawki od 1 lipca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *